HomeHome

Erik Cox
Miles and Miles: Assemblages van oude schoenzolen /
Assemblage paintings with old shoe soles

Miles and Miles is een serie schilderijen bestaande uit, letterlijk, oude schoenzolen van mannenschoenen. /
The Miles and Miles series are assemblage paintings made – literally – of worn shoe soles of men’s shoes.

Wat we voelen blijft vaak onopgemerkt, zelfs door de mensen die ons dierbaar zijn.
Onderweg zijn onze schoenzolen altijd bij ons. Ze slijten op ieders eigen manier, als niet aflatende getuige van wat je ziet en voelt. Ze registreren wat je meemaakt, wat jou raakt. En als ze ‘op’ zijn, tonen ze de sporen van de afgelegde weg, het leven dat we leidden.

ARTIST’S STATEMENT
Most of the life we live, most of what we sense remains unseen, even to those who are dear and near. Each one of us walks his own particular path and our soles accompany us. They ‘see’ and experience as we travel. At the end of their worn life they showcase almost every trace and have embedded within them the various private emotions experienced along the way.

Lees meer in 2 artikelen /
Read more in 2 articles on Miles and Miles

To top Miles and Miles


LEVEN! Blad van ontdekkingen Jrg 05 Nr 21 Winter 2013/2014 >>

MIJLEN EN MIJLEN

Erik Cox maakt schilderijen van oude schoenzolen. Het zijn composities van patronen, reliëf, verschillende materialen en kleuren. Het fascineert Cox in hevige mate hoe de zolen van een paar gedragen schoenen zijn versleten en sporen vertonen van intensief gebruik.

Schoenzolen die kilometers hebben gemaakt. Elk paar zolen is uniek in het contact dat ze met de aarde hebben gehad.

Plattegronden
Dit zijn twee van zijn werken. De composities zijn in eerste instantie abstract. Het is duidelijk te zien dat de maker werkt vanuit zijn achtergrond als grafisch ontwerper. Hij maakt composities van patronen, reliëf, verschillende materialen en kleuren.
Als je langer kijkt, doemen er plattegronden van steden op; je begint te fantaseren over waar de schoenen gelopen hebben. Wellicht zijn alle paren samen al wel een keer de aarde rond geweest... Soms is er maar één zool van één schoen, omdat de andere is zoekgeraakt. De composities beginnen te leven; je ziet als het ware de mannen, die de schoenen gedragen hebben, lopen.
Door de schoenen samen te brengen op één schilderij verbindt de kunstenaar de mensen met elkaar. Hij noemt deze serie Miles and Miles.

(95 KB PDF)


LEVEN! Blad van ontdekkingen Jrg 05 Nr 19 Zomer 2013 Tekst: Anouk van der Meer >>

“IK WIL ANDEREN LATEN STRALEN”

Erik Cox is de bedenker van het opvallende, strakke logo van Hotel New York in Rotterdam. Ook ontwierp hij afgelopen jaar een prestigieuze trofee voor Shell. Hij is grafisch ontwerper en kunstenaar.

Het huis en tevens werkplek van Erik Cox aan de Haagse Toussaintkade is een beleving. Alle ruimtes zijn gevuld met zelfgemaakte kunst, antiek en persoonlijke accessoires. We hebben te maken met een man met een eigen smaak.
“Heel opvallend. De sfeer in mijn huis doet denken aan dat van mijn oma. Het creatieve heb ik van haar. Zij kon emoties omzetten in verrassende composities. Als mijn oma nu zou zien welke stap ik heb gezet, zou ze me stimuleren om door te gaan. Ze zou zeggen: ‘Jíj doet wat ik nooit gedurfd heb.’”

Schoenen
En dat is ontwerpen, kunst maken, naar buiten treden. “Ik wil anderen laten stralen. Een aantal jaar geleden ben ik in het centrum van Den Haag briefjes bij mensen in de bus gaan stoppen met de tekst ‘kunstenaar zoekt voor project oude schoenen’. Ik kreeg weinig reactie, maar ik wist dat ik iets met schoenen moest doen. Wàt wist ik nog niet precies.”
Erik werkt nu aan een serie schilderijen bestaande uit, letterlijk, oude schoenzolen. Al die kilometers die de schoenen samen hebben afgelegd, hoe ze zijn afgesleten, de voetafdrukken, het contact met de aarde, fascineren hem. Erik verbindt in deze schilderijen, met de titel Miles and Miles, mensen met elkaar.

Veelzijdig
Dat doet hij ook in zijn andere werk. Dat kan, zoals onlangs, het ontwerpen van een trofee voor Shell zijn, waarin hij alles met elkaar verbindt voor een wereldwijd Credit Management Project. Of het ontwerpen van logo’s, affiches of boekomslagen zoals voor de Enquêtecommissie Van Traa. Ook het logo van de lunchroom aan de ingang van de Paleistuin in Den Haag: Van Prinse & Co komt van zijn hand. Erik vindt zijn voldoening en geluk als hij anderen kan laten stralen, zodat zij een blijvende indruk achterlaten.

(194 KB PDF)Translation of an article in LEVEN! / LIFE! Magazine for explorers, Number 21, Winter 2013/2014 >>

MILES AND MILES

Erik Cox creates assemblage art with old shoe soles. They are compositions of patterns, relief, different materials and colours. Cox is deeply fascinated by how the soles wear and show signs of intensive use.

Soles which have covered miles. Every pair of soles is unique in the way that they have been in contact with the ground.

Maps
These are two of his works. The compositions are abstract. The artist’s background as a graphic designer can be clearly seen. He brings together patterns, relief and different materials and colours. The longer you look, maps of cities emerge and you start to fantasize about where the shoes have been. The soles may have covered enough miles in total to have walked around the world... Sometimes there's just one sole from one shoe, because the other has gone missing. The compositions begin to live; you see, as it were, the men walk who have worn the shoes. By bringing the shoes together in one painting, the artist connects people with each other. The artist calls this series Miles and Miles.Translation of an article in LEVEN! / LIFE! Magazine for explorers, Number 19, Summer 2013; Text: Anouk van der Meer >>

“I WANT TO INSPIRE PEOPLE TO OUTPERFORM THEMSELVES”

Erik Cox designed the gracefully clean-lined logo for Hotel New York (Rotterdam). He also designed a prestigious trophy for a Shell employee awards program. He is graphic designer, artist and craftsman.

It’s an intriguing experience to enter the home in which Erik Cox has his studio. The various rooms are all decorated with his art, selected antiques, and personal accessories. It’s clear the man has a taste all his own. “It’s striking. The atmosphere in my house is reminiscent of my grandmother. That’s where I got my creative side. She was good at transforming emotions into surprising compositions. If my Gran could see the road I’m on now, she’d encourage me to continue on the same path. She’d say, ‘You’re doing what I never dared to even try’.”

Shoes
And that is: become a designer and artist who presents his works to the world. “I want to spark confidence in people that they can outperform themselves. A few years ago, I put notes in people’s mailboxes in my neighbourhood, with the text ‘please donate old shoes for an artist’s project’. I didn’t get many reactions, but I knew that I wanted to do something with cast off shoes. I didn’t know then exactly what the project would be.” Erik is now working on a series of paintings made – literally – of worn shoe soles. What fascinates him is their contact with the Earth, the many kilometres the shoes travelled together, each pair showing its particular pattern of wear, its unique footprint. In this series, called ‘Miles and Miles’, Erik lets the shoe soles weave the tapestry of all these walkers’ stories.

Versatile
Gathering divergent threads together into a coherent whole, that’s what he does. That can be things like the trophy he recently designed for Shell’s World-Wide Credit Management Programme, in which he unites and depicts various aspects of the programme. Or it can be the design of a logo, a poster, or a book cover such as the one for the Committee Van Traa. The lunchroom at the entrance of the Palace Garden, Van Prinse & Co, also sports a logo designed by Erik. Erik feels happiest and most satisfied when he can light up the best in people, so that they make a lasting impression.

> Sneaks

To top Miles and Miles